Vi har lång erfarenhet av att hantera rotavdrag och tar hand om hela ansökan och begär utbetalning Skatteverket. Du behöver inte göra någonting. Däremot är det din skyldighet att vara medveten om om du får göra rotavdrag och hur mycket rotavdrag du får göra. Om du har gjort större rot- och rutavdrag än du har rätt till baserat på din slutgiltiga skatt så kan du bli återbetalningsskyldig på skatten.

Reglerna kring ROT ser ut så här enligt Skatteverket:

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Rot- och rutavdragets storlek

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Du hittar mer information om och exempel på rot- och rutarbete som du kan få respektive inte få avdrag för under respektive rubrik.

Observera att listorna inte är fullständiga och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Länk till Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html